(ยกเลิก-แทนด้วย 016311) คอมเพรสเซอร์ WJ 9485 EK ขนาด 7300 บีทียู

(ยกเลิก-แทนด้วย 016311) คอมเพรสเซอร์ WJ 9485 EK ขนาด 7300 บีทียู

7,385 บาท

(KSPN-016-42-103)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
แบบลูกสูบ 220V R-22
KULTHORN

7,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-103)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
แบบลูกสูบ 220V R-22
KULTHORN

KSPN

KSPN-016-42-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

หน่วย

ลูก