คอมเพลสเซอร์ SAIJO DENKI

คอมเพลสเซอร์ SAIJO DENKI

25,485 บาท

(KSPN-103-S1-135) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น CS36TURB041SSU1
P/N : 6SP200R-1503605

25,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S1-135) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น CS36TURB041SSU1
P/N : 6SP200R-1503605
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก