คอมเพลสเซอร์ TRANE

คอมเพลสเซอร์ TRANE

37,220 บาท

(KSPN-103-T1-292) (T1-TRANE)
รุ่น TTA075RD00RB
P/N : 690409280001

37,220 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-292) (T1-TRANE)
รุ่น TTA075RD00RB
P/N : 690409280001
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก