คอมเพลสเซอร์ TRANE

คอมเพลสเซอร์ TRANE

51,300 บาท

(KSPN-103-T1-297) (T1-TRANE)
รุ่น TTA200RD00QB
P/N : 015-0228

51,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-297) (T1-TRANE)
รุ่น TTA200RD00QB
P/N : 015-0228

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก