(รหัสสินค้า : 023064) คอยล์ โซลินอยล์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023064) คอยล์ โซลินอยล์ DANFOSS

1,115 บาท

(KSPN-023-11-203) (11-คอยล์โซลินอยล์)
Code : 042N0840 (AMC230C)
230V 7.5W
(เฉพาะคอยล์ ไม่รวมวาล์ว)

1,115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-11-203) (11-คอยล์โซลินอยล์)
Code : 042N0840 (AMC230C)
230V 7.5W
(เฉพาะคอยล์ ไม่รวมวาล์ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว