(รหัสสินค้า : 023057) คอยล์ โซลินอยล์ EMERSON รุ่น AMG

(รหัสสินค้า : 023057) คอยล์ โซลินอยล์ EMERSON รุ่น AMG

635 บาท

(KSPN-023-11-113) (11-คอยล์โซลินอยล์)
คอยล์แบบ 24V 50/60 Hz 12W
คอยล์ โซลินอยล์ แบบน้ำยา (แบบไม่กันน้ำ)

635 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-11-113) (11-คอยล์โซลินอยล์)
คอยล์แบบ 24V 50/60 Hz 12W
คอยล์ โซลินอยล์ แบบน้ำยา (แบบไม่กันน้ำ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว