(รหัสสินค้า : 023093) คอยล์ โซลินอยล์ SANHUA รุ่น ASC2

(รหัสสินค้า : 023093) คอยล์ โซลินอยล์ SANHUA รุ่น ASC2

320 บาท

(KSPN-023-11-302) (11-คอยล์โซลินอยล์)
Model : MQ-A03024-000001
คอยล์แบบ 24V 50/60 Hz 12W

320 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-11-302) (11-คอยล์โซลินอยล์)
Model : MQ-A03024-000001
คอยล์แบบ 24V 50/60 Hz 12W

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว