คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-127

คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-127

90 บาท

(KSPN-017-01-101) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/8 – 5/8 (3-16 mm)

Placeholder

90 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-01-101) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/8 – 5/8 (3-16 mm)

KSPN

KSPN-017-01-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

CT-127

หน่วย

อัน