คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-312

คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-312

295 บาท

(KSPN-017-01-105) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/4 – 1″ 5/8 (7-42mm)
(861616)

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-01-105) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/4 – 1″ 5/8 (7-42mm)
(861616)

KSPN

KSPN-017-01-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน