(รหัสสินค้า : 017008) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-274

(รหัสสินค้า : 017008) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-274

179 บาท

(KSPN-017-01-104) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/8 – 1-1/8 (3-28 mm)

Placeholder

179 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-01-104) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/8 – 1-1/8 (3-28 mm)

KSPN

KSPN-017-01-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

CT-274

หน่วย

อัน