คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-128

คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง ทั่วไป รุ่น CT-128

120 บาท

(KSPN-017-01-102) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/8 – 7/8 (3-22 mm)

Placeholder

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-01-102) (01-ทั่วไป)
สำหรับท่อ 1/8 – 7/8 (3-22 mm)

KSPN

KSPN-017-01-102

หน่วย

อัน