คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง TASCO BLACK

คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง TASCO BLACK

1,175 บาท

(KSPN-017-05-103) (05-TASCO BLACK)
รุ่น TB32N
สำหรับท่อ 1 -1 นิ้ว 5 หุน (1/8″-1-5/8″)

Placeholder

1,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-05-103) (05-TASCO BLACK)
รุ่น TB32N
สำหรับท่อ 1 -1 นิ้ว 5 หุน (1/8″-1-5/8″)

KSPN

KSPN-017-05-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

TB32N

หน่วย

อัน