(รหัสสินค้า : 017034) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

(รหัสสินค้า : 017034) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

395 บาท

(KSPN-017-06-103) (06-VALUE)
รุ่น VCT-28B
สำหรับท่อ 1/8 – 1-1/8 นิ้ว (3-28 mm)

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-06-103) (06-VALUE)
รุ่น VCT-28B
สำหรับท่อ 1/8 – 1-1/8 นิ้ว (3-28 mm)

KSPN

KSPN-017-06-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VCT-28B

หน่วย

อัน