(รหัสสินค้า : 017035) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

(รหัสสินค้า : 017035) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

485 บาท

(KSPN-017-06-104) (06-VALUE)
รุ่น VTC-32
สำหรับท่อ 1/8 – 1-1/4 นิ้ว (3-32 mm)

485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-06-104) (06-VALUE)
รุ่น VTC-32
สำหรับท่อ 1/8 – 1-1/4 นิ้ว (3-32 mm)
KSPN

KSPN-017-06-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VCT-32

หน่วย

อัน