(รหัสสินค้า : 017036) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

(รหัสสินค้า : 017036) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

745 บาท

(KSPN-017-06-105) (06-VALUE)
รุ่น VCT-42
สำหรับท่อ 1/4 – 1-5/8 นิ้ว (3-42 mm)

745 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-06-105) (06-VALUE)
รุ่น VCT-42
สำหรับท่อ 1/4 – 1-5/8 นิ้ว (3-42 mm)

KSPN

KSPN-017-06-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VCT-42

หน่วย

อัน