(รหัสสินค้า : 017037) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

(รหัสสินค้า : 017037) คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง VALUE

1,335 บาท

(KSPN-017-06-106) (06-VALUE)
รุ่น VCT-70
สำหรับท่อ 1/4 – 2-5/8 นิ้ว (3-68 mm)

1,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-017-06-106) (06-VALUE)
รุ่น VCT-70
สำหรับท่อ 1/4 – 2-5/8 นิ้ว (3-68 mm)

KSPN

KSPN-017-06-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VCT-70

หน่วย

อัน