(รหัสสินค้า : 073424) ฉนวนยาง โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D

(รหัสสินค้า : 073424) ฉนวนยาง โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D

16,950 บาท

(KSPN-073-71-204) (71-โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D)
รุ่น ACDTSMSR1920APP
(ไม่มีฟอยด์) (แบบมีกาว)
หนา 19 mm กว้าง 1.2 M (48 นิ้ว)
ยาว 20 M (24 ตารางเมตร / ม้วน)

16,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-71-204) (71-โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D)
รุ่น ACDTSMSR1920APP
(ไม่มีฟอยด์) (แบบมีกาว)
หนา 19 mm กว้าง 1.2 M (48 นิ้ว)
ยาว 20 M (24 ตารางเมตร / ม้วน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน