(รหัสสินค้า : 073450) ฉนวนยาง โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D

(รหัสสินค้า : 073450) ฉนวนยาง โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D

10,595 บาท

(KSPN-073-71-408) (71-โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D)
รุ่น ACDTSMSR5005ALAPP
(แบบมีฟอยด์) (แบบมีกาว)
หนา 50 mm กว้าง 1.2 M (48 นิ้ว)
ยาว 5 M (6 ตารางเมตร / ม้วน)

10,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-71-408) (71-โฟมหุ้มท่อส่งลม AEROCEL-D)
รุ่น ACDTSMSR5005ALAPP
(แบบมีฟอยด์) (แบบมีกาว)
หนา 50 mm กว้าง 1.2 M (48 นิ้ว)
ยาว 5 M (6 ตารางเมตร / ม้วน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน