(ยกเลิก) ชุดควบคุมตู้แช่ ระบบดิจิตอล SP

(ยกเลิก) ชุดควบคุมตู้แช่ ระบบดิจิตอล SP

2,240 บาท

(KSPN-105-01-201) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น PP 616
แบบไม่มีดีฟรอส (ไม่ละลายน้ำแข็งในตัว)

Placeholder

2,240 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-201) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น PP 616
แบบไม่มีดีฟรอส (ไม่ละลายน้ำแข็งในตัว)