(รหัสสินค้า : 105004) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105004) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

2,620 บาท

(KSPN-105-01-107) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR40CX-5N0C1 (220VAC)
P/N : D1C-LGIEBXB5AG
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

Placeholder

2,620 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-107) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR40CX-5N0C1 (220VAC)
P/N : D1C-LGIEBXB5AG
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุุด