(รหัสสินค้า : 105009) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105009) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

2,135 บาท

(KSPN-105-01-103) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR06CX-5N0C1 (220VAC)
P/N D2C-LIOGBXB500C
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

Placeholder

2,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-103) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR06CX-5N0C1 (220VAC)
P/N D2C-LIOGBXB500C
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด