(รหัสสินค้า : 105010) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105010) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

2,995 บาท

(KSPN-105-01-105) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR30CX-5N0C1 (220VAC)
P/N : DIC-LGIEBXB5AG
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

Placeholder

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-105) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR30CX-5N0C1 (220VAC)
P/N : DIC-LGIEBXB5AG
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด