ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

2,675 บาท

(KSPN-105-01-104) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR20CX-5N0C1 (220VAC)
(NTC R-20A SPST 230V)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

Placeholder

2,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-104) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR20CX-5N0C1 (220VAC)
(NTC R-20A SPST 230V)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

KSPN