(รหัสสินค้า : 105012) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105012) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

5,465 บาท

(KSPN-105-01-110) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR77CX-5N6P2 (220V)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

Placeholder

5,465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-110) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR77CX-5N6P2 (220V)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด