(รหัสสินค้า : 105001) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105001) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

3,295 บาท

(KSPN-105-01-109) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR70CX-5N0C3 (220VAC)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

Placeholder

3,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-109) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR70CX-5N0C3 (220VAC)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด