(รหัสสินค้า : 105013) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105013) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

3,625 บาท

(KSPN-105-01-106) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR35CX-5S7C3 (220VAC)
P/N : D1F-LG2MBMB500

Placeholder

3,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-106) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XR35CX-5S7C3 (220VAC)
P/N : D1F-LG2MBMB500

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด