ชุดคอนโทรล เทอร์โมรูม KENT

ชุดคอนโทรล เทอร์โมรูม KENT

1,690 บาท

(KSPN-103-K1-052) (K1-KENT)
รุ่น FCF3M-561
(หน้าจอ Display + ตัวรับสัญญาณ + แผงคอนโทรล)

1,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-K1-052) (K1-KENT)
รุ่น FCF3M-561
(หน้าจอ Display + ตัวรับสัญญาณ + แผงคอนโทรล)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด