(รหัสสินค้า : 019016) ชุดดัดท่อทองแดง Asain First Brand ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 019016) ชุดดัดท่อทองแดง Asain First Brand ขนาด 4 หุน

1,012 บาท

(KSPN-019-21-704) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-08 (เบนเดอร์)

Placeholder

1,012 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-704) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-08 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-704

Model

CT-364A-08

P/N

ยี่ห้อ

Asain First Brand

รุ่น

หน่วย

ตัว