(รหัสสินค้า : 019022) ชุดดัดท่อทองแดง Asain First Brand ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 019022) ชุดดัดท่อทองแดง Asain First Brand ขนาด 5 หุน

1,495 บาท

(KSPN-019-21-705) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-10 (เบนเดอร์)

1,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-705) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-10 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-705

Model

CT-364A-10

P/N

ยี่ห้อ

Asain First Brand

รุ่น

หน่วย

ตัว