(รหัสสินค้า : 019025) ชุดดัดท่อทองแดง COOLMAX ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 019025) ชุดดัดท่อทองแดง COOLMAX ขนาด 6 หุน (3/4)

1,875 บาท

(KSPN-019-21-206) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CM-364-12 (เบนเดอร์)

1,875 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-206) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CM-364-12 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-206

Model

CM-364-12

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

ชุด