(รหัสสินค้า : 019049) ชุดดัดท่อทองแดง COOLMAX ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 019049) ชุดดัดท่อทองแดง COOLMAX ขนาด 7 หุน (7/8)

2,210 บาท

(KSPN-019-21-207) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CM-364-14 (เบนเดอร์)

2,210 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-207) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CM-364-14 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-207

Model

CM-364-14

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

ตัว