(รหัสสินค้า : 019116) ชุดดัดท่อทองแดง DSZH ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 019116) ชุดดัดท่อทองแดง DSZH ขนาด 3 หุน (3/8)

395 บาท

(KSPN-019-21-501) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-06 (เบนเดอร์)

Placeholder

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-501) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-06 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-501

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน