(รหัสสินค้า : 019119) ชุดดัดท่อทองแดง DSZH ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 019119) ชุดดัดท่อทองแดง DSZH ขนาด 6 หุน (3/4)

945 บาท

(KSPN-019-21-504) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-12 (เบนเดอร์)

Placeholder

945 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-504) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-12 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-504

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน