(รหัสสินค้า : 019128) ชุดดัดท่อทองแดง DSZH รุ่น 3 in 1

(รหัสสินค้า : 019128) ชุดดัดท่อทองแดง DSZH รุ่น 3 in 1

438 บาท

(KSPN-019-21-511) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : WK-N368-180  (เบนเดอร์)
(ขนาด 1/4,  5/16,  3/8)
Placeholder

438 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-511) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : WK-N368-180  (เบนเดอร์)
(ขนาด 1/4,  5/16,  3/8)
KSPN

KSPN-019-21-511

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด