(รหัสสินค้า : 019094) ชุดดัดท่อทองแดง FREZZER ขนาด 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 019094) ชุดดัดท่อทองแดง FREZZER ขนาด 4 หุน (1/2)

645 บาท

(KSPN-019-21-902) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : (CT) WT-364A-08
(เบนเดอร์)

Placeholder

645 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-902) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : (CT) WT-364A-08
(เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-902

Model

WT-364A-08

P/N

ยี่ห้อ

FREZZER

รุ่น

หน่วย

ชุด