(รหัสสินค้า : 019096) ชุดดัดท่อทองแดง FREZZER ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 019096) ชุดดัดท่อทองแดง FREZZER ขนาด 6 หุน (3/4)

1,025 บาท

(KSPN-019-21-904) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : (CT) WT-364A-12
(เบนเดอร์)

Placeholder

1,025 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-904) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : (CT) WT-364A-12
(เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-904

Model

WT-364A-12

P/N

ยี่ห้อ

FREZZER

รุ่น

หน่วย

ชุด