(รหัสสินค้า : 019081) ชุดดัดท่อทองแดง IM-TECH ขนาด 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 019081) ชุดดัดท่อทองแดง IM-TECH ขนาด 5 หุน (5/8)

780 บาท

(KSPN-019-21-403) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-10 (เบนเดอร์)

Placeholder

780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-403) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : CT-364A-10 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-403

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด