(รหัสสินค้า : 019015) ชุดดัดท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 019015) ชุดดัดท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 4 หุน

3,900 บาท

(KSPN-019-21-304) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : 364-FHA-08 (เบนเดอร์)

Placeholder

3,900 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-304) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : 364-FHA-08 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-304

Model

364-FHA-08

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด