(รหัสสินค้า : 019036) ชุดดัดท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 019036) ชุดดัดท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 5 หุน

5,200 บาท

(KSPN-019-21-305) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : 364-FHA-10 (เบนเดอร์)

Placeholder

5,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-305) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : 364-FHA-10 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-305

Model

364-FHA-10

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด