(รหัสสินค้า : 019037) ชุดดัดท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 019037) ชุดดัดท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 6 หุน

6,500 บาท

(KSPN-019-21-306) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : 364-FHA-12 (เบนเดอร์)

Placeholder

6,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-306) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : 364-FHA-12 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-306

Model

364-FHA-12

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด