(รหัสสินค้า : 019038) ชุดดัดท่อทองแดง SP ขนาด 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 019038) ชุดดัดท่อทองแดง SP ขนาด 2 หุน (1/4)

395 บาท

(KSPN-019-21-101) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : SP-364-04  (เบนเดอร์)

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-101) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : SP-364-04  (เบนเดอร์)
KSPN

KSPN-019-21-101

Model

SP-364-04  (เบนเดอร์)

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด