(รหัสสินค้า : 019039) ชุดดัดท่อทองแดง SP ขนาด 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 019039) ชุดดัดท่อทองแดง SP ขนาด 5 หุน (5/8)

810 บาท

(KSPN-019-21-105) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : SP-364A-10 (เบนเดอร์)

810 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-105) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : SP-364A-10 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-105

Model

SP-364A-10

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด