(รหัสสินค้า : 019020) ชุดดัดท่อทองแดง SP ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 019020) ชุดดัดท่อทองแดง SP ขนาด 6 หุน (3/4)

1,095 บาท

(KSPN-019-21-106) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : SP-364A-12 (เบนเดอร์)

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-106) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : SP-364A-12 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-106

Model

SP-364A-12

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด