(รหัสสินค้า : 019123) ชุดดัดท่อทองแดง VALUE ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 019123) ชุดดัดท่อทองแดง VALUE ขนาด 3 หุน (3/8)

730 บาท

(KSPN-019-21-601) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : VBT-1 (เบนเดอร์)

730 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-601) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : VBT-1 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-601

Model

VBT-1

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

หน่วย

ชุด