(รหัสสินค้า : 019127) ชุดดัดท่อทองแดง VALUE ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 019127) ชุดดัดท่อทองแดง VALUE ขนาด 7 หุน (7/8)

1,990 บาท

(KSPN-019-21-605) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : VBT-5 (เบนเดอร์)

1,990 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-21-605) (21-ชุดดัดท่อทองแดง)
Model : VBT-5 (เบนเดอร์)

KSPN

KSPN-019-21-605

Model

VBT-5

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

หน่วย

ชุด