(รหัสสินค้า : 005110) ชุดตัด IM-TECH (AC) (พร้อมรถเช็น)

(รหัสสินค้า : 005110) ชุดตัด IM-TECH (AC) (พร้อมรถเช็น)

18,200 บาท

(KSPN-005-01-211) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ขนาด 6 คิว (แก๊ส AC)
สายยาว 10 เมตร กันไฟย้อน 4 ชุด

Placeholder

18,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-01-211) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ขนาด 6 คิว (แก๊ส AC)
สายยาว 10 เมตร กันไฟย้อน 4 ชุด

KSPN

KSPN-005-01-211

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด