(รหัสสินค้า : 019053) ชุดตัวตอกขยายท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 2-5 หุน

(รหัสสินค้า : 019053) ชุดตัวตอกขยายท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 2-5 หุน

1,015 บาท

(KSPN-019-11-401) (11-ชุดตัวตอกขยายท่อทองแดง)
Model : 193-S
จำนวน 4 ชิ้น/ชุด (1/4,3/8,1/2,5/8)

Placeholder

1,015 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-11-401) (11-ชุดตัวตอกขยายท่อทองแดง)
Model : 193-S
จำนวน 4 ชิ้น/ชุด (1/4,3/8,1/2,5/8)

KSPN

KSPN-019-11-401

Model

193-S

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด