(รหัสสินค้า : 043013) ชุดน้อตยึดแขวนแอร์ ชุบเงิน ขนาด 2 หุน ยาว 1 นิ้วครึ่ง

(รหัสสินค้า : 043013) ชุดน้อตยึดแขวนแอร์ ชุบเงิน ขนาด 2 หุน ยาว 1 นิ้วครึ่ง

15 บาท

(KSPN-043-11-101) (11-ชุดน้อตยึดแขวนแอร์)
จำนวน 4 ชุด/ถุง (043013)
หัว 6 เหลี่ยม(4)+ตัวเมีย(4)+แหวน(8)

Placeholder

15 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-043-11-101) (11-ชุดน้อตยึดแขวนแอร์)
จำนวน 4 ชุด/ถุง (043013)
หัว 6 เหลี่ยม(4)+ตัวเมีย(4)+แหวน(8)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด