(รหัสสินค้า : 019018) ชุดบานท่อทองแดง ทั่วไป ขนาด 1.5-5 หุน

(รหัสสินค้า : 019018) ชุดบานท่อทองแดง ทั่วไป ขนาด 1.5-5 หุน

390 บาท

(KSPN-019-01-101) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-195A (1047637)
(ชุดบาน ขนาด 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 หุน)

Placeholder

390 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-101) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-195A (1047637)
(ชุดบาน ขนาด 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 หุน)

KSPN

KSPN-019-01-101

Model

CT-195A (1047637)

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ชุด