(รหัสสินค้า : 019019) ชุดบานท่อทองแดง COOLMAX (ชุด) 1-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019019) ชุดบานท่อทองแดง COOLMAX (ชุด) 1-6 หุน

1,150 บาท

(KSPN-019-01-303) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CM-275-AL
(ชุดบาน ขนาด 1 ,1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+ ชุดเบ่งขยาย 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)

1,150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-303) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CM-275-AL
(ชุดบาน ขนาด 1 ,1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+ ชุดเบ่งขยาย 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)

KSPN

KSPN-019-01-303

Model

CM-275-AL

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

ชุด